Welcome to my blog !! Feel free to walk around.Do leave a word before you leave.I really appreciate your visit and words.Enjoy your way!!

Tuesday, February 2, 2010

新年糕点

 
 
踏进二月了,
 
新年快来临了。
 

 
我们家,大扫除了。
 
今年,很小型的,只是抹抹扫扫。
 

 
我家,每逢新年唯一会亲手做的新年糕点
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年糕。
 
 
今年,我没有在现场,没能拍下那过程。

 
 
 
年糕已在这蒸笼里。
 
用炭火慢慢的蒸。
 
很传统吧!!
 
(其实,用瓦斯炉会比较快,可是很浪费。)
 
 
 
今天,是第一天。
 
好像要两三天。
 
蒸好了,我再补上照片。
 


 
预祝大家新年快乐。
 

2 comments:

Lexus said...

记得请我吃年糕,谢谢!新年快乐!

hweeen said...

是的。。